สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคล
15/07/22   |   2.2k   |  

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานขับรถยนต์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 - 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สํานักงาน ก.พ. รับรอง และเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน
2. มีความสามารถในการขับรถยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
3. มีความสามารถในการดูแลรักษา ตรวจเช็คสภาพ ซ่อมรถยนต์เบื้องต้น และทํางานเกี่ยวกับเอกสารการรับจ่ายรถยนต์ได้
4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ เรียบร้อย และมีความน่าไว้วางใจ
5. มีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัดซึ่งอาจเป็นพื้นที่ห่างไกล กันดาร หรือเสี่ยงอันตราย และต้องพักแรมต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันเป็นครั้งคราว และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดหรือวันนักขัตฤกษ์ได้
6. ไม่เป็นผู้มีประวัติอาชญากรรม หรือมีประวัติพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและไม่เป็นผู้ที่มีประวัติการกระทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรที่อาจไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
7. เป็นผู้มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ลักษณะงาน
1. รับผิดชอบในการให้บริการขับรถยนต์สําหรับการติดต่อราชการทั่วไปเพื่อประสานงาน และติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพื้นที่ต่างๆทั่วไปในประเทศ พร้อมทั้งขับรถยนต์เข้าร่วมขบวนติดตามเสด็จหรือขับรถยนต์ให้แก่บุคคลสําคัญผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง
2. ดูแล บํารุงรักษา ซ่อมรถยนต์ที่อยู่ในความรับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมายในเบื้องต้น และงานธุรการเกี่ยวกับการรับจ่ายรถยนต์

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ขอให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานเอกสารตามข้อ 4 ด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 11 - 20 กรกฎาคม 2565 ภาคเข้าเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดําริ สํานักงาน กปร. เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, กปร., ส่งเอกสาร/ขับรถ/ส่งผลิตภัณฑ์ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม