มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จำนวน: 1 อัตรา  

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ/ธุรการ/ประสานงานทั่วไปเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

2. บุคลากร สังกัดกองบริหารงานบุคคล

จำนวน: 1 อัตรา  
เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

3. มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา

4. หากเคยผ่านงานด้านการบริหารงานทั่วไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานพนักงานฝ่ายบุคคลเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

____________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครได้ทาง E-mail : personnel@ssru.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 - 12 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

____________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่                

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

 

 
JobThai Official Group
Public group · 400,000 members
Join Group
 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, บุคลากร, บุคคล, งานราชการ, หางานราชการ, บริหารงานทั่วไป, บริหารงาน, จัดซื้อ, ธุรการ, ประสานงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม