จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
05/05/22   |   1.2k   |  

จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 18,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานทางวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แก่ การร่วมศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลแผน พิจารณาเสนอแนะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการพัฒนาจังหวัด การร่วมจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
2. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ของส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัด    
3. การให้คําปรึกษาแนะนํา เสนอความเห็น แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านนโยบาย
4. ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการ และบริหารงานทั่วไปของสํานักงาน
5. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานจัดซื้อ ธุรการ ประสานงานเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 พฤษภาคม 2565 ในวันและ
เวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

 

 
JobThai Official Group
Public group · 400,000 members
Join Group
 

 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, จังหวัดเพชรบุรี, จัดซื้อ ธุรการ ประสานงานทั่วไป, หางานราชการติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม