งานในสายบุคคล/ฝึกอบรมที่กำลังเปิดรับอยู่ในขณะนี้

งานในสายบุคคล/ฝึกอบรมที่กำลังเปิดรับอยู่ในขณะนี้
03/12/18   |   4.2k   |  

ในทุก ๆ องค์กรทรัพยากรที่สำคัญที่สุดคือ “คน” ซึ่งเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนทั้งองค์กรและระบบเศรษฐกิจ แผนกทรัพยากรบุคคลจึงมีความสำคัญในการเป็นผู้สรรหา ว่าจ้าง และรวมถึงการพัฒนาให้พนักงานมีศักยภาพที่สูงขึ้นไป นอกจากนี้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยังมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และช่วยดูแลคุณภาพชีวิตโดยรวมของพนักงานในบริษัทอีกด้วย

 

ฝ่ายบุคคล / ฝึกอบรม นี้ยังสามารถแบ่งออกได้อีกหลายส่วน อาทิ งานสรรหาบุคลากร งาน Payroll หรือทำบัญชีเงินเดือน งานฝึกอบรมพัฒนา เป็นต้น วันนี้ JobThai ได้รวบรวมตำแหน่ง งานบุคคล/ฝึกอบรม ที่กำลังเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจมาให้เลือกสมัครกันที่นี่ค่ะ

 

งานว่าจ้างและเงินเดือน

เป็นผู้คอยตรวจสอบและเฟ้นหาผู้สมัครที่ตรงตามเกณฑ์ของตำแหน่งที่กำลังเปิดรับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ วางแผนกลยุทธ์ในการสรรหารวมทั้งจัดทำรายงานสรุปเพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการสรรหาและว่าจ้าง เรียกได้ว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องใช้ความสามารถในการเข้าใจผู้สมัครงานค่อนข้างมากทีเดียวค่ะ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าสรรหาว่าจ้าง

Senior Recruitment Officer

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

 

ดูงาน งานว่าจ้างและเงินเดือน ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร

มีหน้าที่วางแผนการอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัท จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการจัดทำงบประมาณประจำเดือนด้วย โดยเป้าหมายหลักก็คือการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นไป นอกจากนี้ในบางตำแหน่งก็จะมีโอกาสได้จัดกิจกรรมอย่าง กีฬาหรือกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ด้วยนั่นเองค่ะ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม (HRD)

Senior Training Officer

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม

 

ดูงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและวิทยากร ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

พนักงานฝ่ายบุคคล

พนักงานฝ่ายบุคคลมีหน้าที่ค่อนข้างหลากหลาย เริ่มตั้งแต่การวางแผนรวมทั้งสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามาเป็นพนักงาน ดูแลเอกสารสัญญาจ้างและประวัติของพนักงานในบริษัท ในบางตำแหน่งนั้นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาจต้องเป็นผู้ดูแลการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับพนักงานด้วยค่ะ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

HRM แรงงานสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สรรหา-ว่าจ้าง ประสบการณ์ 3-5 ปี พิจารณาพิเศษ) เขตกรุงเทพ

 

ดูงาน พนักงานฝ่ายบุคคล ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูงาน งานบุคคล / อบรม ทั้งหมดได้ ที่นี่

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานและสวัสดิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : หางาน, hr, งานฝ่ายบุคคล, ฝึกอบรม, คนทำงาน, สมัครงาน, jobs updateติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม