งานน่าสนใจในสายวิศวกร ที่ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

งานน่าสนใจในสายวิศวกร ที่ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
31/05/18   |   12.1k   |  

งานสายวิศวกรเป็นอาชีพที่มีสายงานย่อยจำนวนมาก เช่น วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรไฟฟ้า วิศกรเครื่องกล วิศวกรโยธา วิศวกรขาย วิศวกรอุตสาหการ ฯลฯ นอกจากนั้นยังเป็นอีกหนึ่งสายงานที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอยู่เสมอ เพราะในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ล้วนจะต้องเกี่ยวข้องกับวิศวกรรมกันไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การคมนาคม ที่อยู่อาศัย หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นสายงานที่เปิดรับนักศึกษาจบใหม่จำนวนไม่น้อยด้วย

สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาจบใหม่หรือกำลังจะจบคนไหนที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์ และกำลังมองหางานอยู่ วันนี้ JobThai ได้คัดสรรงานวิศวกรที่ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่มาแนะนำกันที่นี่แล้วค่ะ

 

วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / สื่อสาร

วิศวกรไฟฟ้าไม่ได้มีแค่คนที่คอยดูแลเรื่องการจ่ายไฟ หรือคนที่ทำงานในโรงงานไฟฟ้าเพียงเท่านั้น แต่ศาสตร์ด้านไฟฟ้านั้นเป็นศาสตร์ที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและพัฒนาแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการสื่อสารโทรคมนาคมที่จะต้องใช้หลักการของการส่งสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งด้วย

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ (ออกแบบค่าแสงสว่าง Dialux) [บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด]

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้า [บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)]

 

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / สื่อสาร ได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรขาย

คนที่อยู่ในสายงานวิศวกรขายนั้นต้องเป็นคนที่มีทั้งความรู้ในเรื่องของวิศวกรรม ไปพร้อม ๆ กับมีทักษะในการขาย เพราะเป็นคนที่จะต้องไปพบลูกค้า เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ระบบหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงรับ Requirement จากลูกค้า แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกรขายต่างประเทศ [Uni Aire Corporation Co., Ltd.]

Sale Engineer / Sales Executive (ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา) [บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)]

 

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ วิศวกรขาย ได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรโยธา / ก่อสร้าง

อาชีพวิศวกรโยธา / ก่อสร้าง เป็นสายงานวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อาคาร ถนน สะพาน หรือ อุโมงค์ ซึ่งจะมีหน้าที่ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ วางแผน จัดระบบ ควบคุมการก่อสร้างรงมไปถึงประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อให้งานออกมาได้มาตรฐานและตรงตามที่วางแผนไว้นั่นเอง

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกรโยธา [Loxley Co., Ltd.]

Civil Engineer (ปฏิบัติงานเกาะไม้ท่อน จังหวัดภูเก็ต) [บริษัท ดั๊บเบิ้ลเอ (1991) จำกัด (มหาชน)]

 

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ วิศวกรโยธา / ก่อสร้าง ได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

วิศวกรอุตสาหการ / โรงงาน

วิศวกรอุตสาหการคือคนที่ทำหน้าที่ในการออกแบบ วางแผน จัดตั้ง บริหารจัดการ ควบคุม และพัฒนากระบวนการผลิต และระบบงานที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้การทำงานระหว่างคนและเครื่องจักรในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนำหลักเกณฑ์และวิธีวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ามาใช้ ไปพร้อม ๆ กับความรู้ความชำนาญทางด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และสังคมศาสตร์

ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

วิศวกรอุตสาหการ [บริษัท มิกิ ไซมีซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด]

วิศวกรไคเซ็น (ประจำลพบุรี) [กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด]

 

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ วิศวกรอุตสาหการ / โรงงาน ได้ ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานวิศวกร สำหรับนักศึกษาจบใหม่ทั้งหมดได้ ที่นี่ 

 

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

 

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : jobs update, หางาน, สมัครงาน, งานวิศวกร, งาน, งานนักศึกษาจบใหม่, jobthaiติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม