งานตามอาชีพ: แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข (มกราคม 2559)

งานตามอาชีพ: แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข (มกราคม 2559)
18/01/16   |   2.8k   |  

สาขาอาชีพทางด้านแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ คือ อาชีพที่เกี่ยวกับการดูแล จัดการ และวิเคราะห์สุขภาพของประชาชน ซึ่งมีความครอบคลุมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขให้เกิดการป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคม

ผู้ที่ประกอบอาชีพแพทย์ เภสัชกร และอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐ เช่น ในกระทรวงสาธารณสุข หรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน เช่น ในสถานบริการสาธารณสุข หรือโรงงานอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วย การบริการด้านสาธารณสุข ศึกษา ค้นคว้า วิจัย โดยศึกษาทางด้านการป้องกันโรค การควบคุมโรค และการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป

JobThai อัพเดทงาน "แพทย์/เภสัชกร/สาธารณสุข" ประจำเดือนมกราคม 2559 กว่า 630 อัตรา

 

ตำแหน่งงานใหม่ อาทิ

 

งานตามเส้นทาง

 

สามารถดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

 

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, แพทย์, เภสัชกร, สาธารณสุขติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม