งานตามอาชีพ: "นักวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์" (กันยายน 2559)

งานตามอาชีพ: "นักวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์" (กันยายน 2559)
13/09/16   |   3.3k   |  

นักวิทยาศาสตร์มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และทดลอง สิ่งต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้ พัฒนา หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยใช้หลักและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

 

  1. นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Scientist) เป็นผู้ที่ศึกษาหาข้อเท็จจริงต่างๆ แล้วนำมารวบรวมเป็นข้อมูล หลักการ หรือทฤษฎี เพื่อนำไปเป็นความรู้พื้นฐานในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
  2. นักวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Scientist) เป็นผู้ที่นำความรู้พื้นฐานที่ได้มาจากนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ มาสร้างสรรค์ ดัดแปลง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์

โดยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทุกสายจะต้องมี คือ ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต ชอบตั้งคำถาม คิด วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ และมีความคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

 

JobThai อัพเดทงาน "นักวิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/ฟิสิกส์" ของเดือนกันยายน 2559 เช่น

 

 

สามารถดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่ 

 

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, งานตามอาชีพ, jobthai, jobs updateติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม