งานตามจังหวัด: ฉะเชิงเทรา (กันยายน 2559)

งานตามจังหวัด: ฉะเชิงเทรา (กันยายน 2559)
08/09/16   |   1.7k   |  

ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่ไกลนักแต่ยังอุดมไปด้วยสวนผลไม้และยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อาชีพในสาขาเกษตรกรรมของประชากรในจังหวัดจึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและมีบทบาทกับประชากรในจังหวัด แต่ด้วยสถานที่ตั้งและการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐแล้วทำให้จังหวัดฉะเชิงเทรามีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมาก

อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ รองลงมาคืออุตสาหกรรมเกษตรที่มีวัตถุดิบจากภายในตัวจังหวัด และอุตสาหกรรมขนส่ง เศรษฐกิจโดยทั่วไปของจังหวัดจึงขึ้นอยู่กับผลผลิตทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้ทำให้จังหวัดฉะเชิงเทรามีความต้องการบุคคลากรในการเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ มากขึ้น 

 JobThai อัพเดทงานใหม่จังหวัด "ฉะเชิงเทรา” มีตำแหน่งงานน่าสนใจ

 ตามสายงาน อาทิ

 

จากบริษัทชั้นนำ อาทิ

 

สามารถดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

 

 

*หมายเหตุ : ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของบริษัท

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, งานตามจังหวัด, ภาคตะวันออก, jobs update, jobthai, ฉะเชิงเทราติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม