กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

03/08/22   |   1.6k   |  

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานบริการ

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 10,430 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

2. มีความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในตําแหน่งที่ได้รับการบรรจุ

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการด้านห้องประชุม ห้องรับรอง บ้านพักรับรอง สโมสร แหล่งสมาคม ณาปนสถาน และสถานที่อื่นๆ ที่กําหนด

2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม และรับ - ส่งเอกสารและพัสดุ

3. ต้อนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลี้ยงรับรอง งานพิธีต่างๆ และผู้ที่มาใช้สถานที่นั้นๆ

4. ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์ และทรัพย์สินของทางราชการ

5. ติดต่อราชการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบริการลูกค้าเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ที่ แผนกธุรการ สํานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 16 ซอยวังเดิม 3 แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม  2565 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00 น. - 15.00 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.namo.navy.mi.th/index.php/main/index

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กองทัพเรือ, บริการลูกค้าติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม