กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา
02/07/22   |   1.2k   |  

กรมพัฒนาที่ดิน รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิทยาศาสตร์

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพิวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ลักษณะงาน
1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานด้านวิเคราะห์ดินคุณภาพดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ
2. ให้บริการวิเคราะห์ดิน น้้า พืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดินเพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติและประเมินค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทําให้สามารถปรับปรุงบํารุงดินได้ทันท่วงที
3. ศึกษา วิจัย ทดสอบและวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช ปุ๋ยและการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางเกษตร เพื่อให้งานด้านการวิเคราะห์คุณภาพดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ
4. ให้คําแนะนําการปรับปรุงบํารุงดินและการใช้ปุ๋ย เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจในพื้นที่ของตนเองในการผลิตพืช อาหารได้อย่างปลอดภัย
5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6. วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิทยาศาสตร์/Lab/วิจัยพัฒนาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด เข้าไปที่เว็บไซต์ http://ldd.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมพัฒนาที่ดิน, วิทยาศาสตร์/lab/วิจัยพัฒนาติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม