กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

21/04/22   |   4.3k   |  

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. วิศวกรโยธา

จำนวน: 2 อัตรา

เงินเดือน: 19,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลักษณะงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา

2. ควบคุมงานก่อสร้าง งานบํารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอํานวย ความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. ตรวจสอบ แบบแปลนทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสํารวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้รูปแบบแผนที่ต่าง ๆ ที่ถูกต้อง

4. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกําหนด กฏ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน

5. ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ

6. ตรวจสอบสัญญา ก่อสร้าง บํารุง บูรณะซ่อมแซมและอํานวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานวิศวกรโยธาเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ สำนักงานเลขานุการกรมประมง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน - 3 พฤกษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

 

 
JobThai Official Group
Public group · 300,000 members
Join Group
 

 

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, กรมประมง, โยธา, งานราชการ, หางานราชการ, วิศวกร, วิศวกรโยธาติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม