กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
01/09/22   |   1.6k   |  

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 8 กันยายน พ.ศ. 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน: 1 อัตรา

เงินเดือน: 13,800 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ลักษณะงาน
1. ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การนําส่งเงิน การนําเงินฝาก การโอนเงิน การรายงานเงินคงเหลือประจําวันของกองทุน การบริหารงบประมาณของกองทุน ประมาณการรายได้ การวิเคราะห์วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ควบคุมการจ่ายเงินให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณประจําปี ติดตามผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตลอดจนการดําเนินการด้านงบประมาณและการเงินการคลัง
2. ดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห์รายการทางบัญชีเงินกองทุน จัดทํารายงานการเงินประจําเดือนและประจําปี รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่อใช้ในการบริหารงานกองทุน รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ดําเนินการด้านการเงินและบัญชีเงินกองทุนการรับ-เบิกจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี จัดทํารายงานการเงิน
3. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด

 

ดูรายละเอียดทั้งหมด ที่นี่

ดูตำแหน่งงานบัญชี, การเงิน-ธนาคารเพิ่มเติมใน JobThai ที่นี่

 

______________________________________________

 

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สํานักงานขนส่งจังหวัดระยอง ที่อยู่ 171 หมู่ที่ 6 ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ 0-3861-6792 ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 8 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

 

______________________________________________

 

ถ้ายังไม่เจองานที่ใช่

ดูตำแหน่งงานในประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ และมูลนิธิ ทั้งหมดได้ ที่นี่

ดูตำแหน่งงานทั้งหมดได้ ที่นี่

เคล็ดลับเพิ่มโอกาสให้คุณได้งาน

 

*หมายเหตุ: ตำแหน่งงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาประกาศของหน่วยงาน

JobThai Official Group เพื่อการหางาน หาคน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน

tags : งาน, หางาน, สมัครงาน, jobthai, jobs update, งานราชการ, หางานราชการ, กรมการขนส่งทางบก, บัญชี, การเงิน-ธนาคารติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม