People Management: องค์กรต้องรู้ 5 สิ่งจูงใจคนทำงานรุ่นใหม่ไม่ให้คิดย้ายงาน

People Management: องค์กรต้องรู้ 5 สิ่งจูงใจคนทำงานรุ่นใหม่ไม่ให้คิดย้ายงาน
05/03/18   |   4.3k   |  

“โชคดีนะ ว่าง ๆ ก็แวะมาเยี่ยมกันบ้างล่ะ”

อรอุมาบอกกับน้องในแผนกคนหนึ่งที่มาทำงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายหลังงานเลี้ยงส่งจบลง

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา นี่นับเป็นคนที่สามของแผนกแล้วที่ลาออก จริงอยู่ว่าเรื่องการลาออกของพนักงานนั้นเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นกับทุก ๆ องค์กร แต่การที่พนักงานพากันลาออกติด ๆ กันแบบนี้ ในฐานะผู้จัดการแผนกก็ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจสักเท่าไหร่ เพราะคนเหล่านั้นล้วนเป็นพนักงานรุ่นใหม่ไฟแรง ที่เธอเห็นว่าเป็นคนเก่งและน่าจะเป็นกำลังสำคัญของบริษัทได้ทั้งสิ้น

คนรุ่นใหม่มีทัศนคติและค่านิยมในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด พวกเขามักมองหาความก้าวหน้า ความท้าทาย และค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งต่างจากคนรุ่นก่อนที่เลือกความมั่นคงในหน้าที่การงาน

นอกจากนั้นการที่ปัจจุบันเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากก็ทำให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพอิสระกันมากขึ้น เพราะช่องทางในการทำงานและหารายได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำงานประจำอีกต่อไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่เป็นสาเหตุให้หลายองค์กรต้องปรับวิธีการดูแลบริหารพนักงานรุ่นใหม่ โดยหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างความผูกพันและรักษาพนักงานรุ่นใหม่ให้รู้สึกอยากทำงานกับองค์กรนานขึ้น เพื่อให้องค์กรยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ในอนาคต JobThai จึงขอแนะนำ 5 สิ่งที่จะสามารถจูงใจให้คนรุ่นใหม่อยากจะทำงานอยู่กับองค์กรไปนาน ๆ ดังนี้

 

 

  • สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีจะช่วยให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน ซึ่งสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานได้
  • การมีเส้นทางการเติบโตในสายงานที่ชัดเจน จะเป็นการดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่กระตือรือร้นและต้องการประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วได้
  • ถ้าองค์กรมีงบประมาณในการพัฒนาความรู้ของพนักงาน นอกจากจะทำให้เขามีทัศนคติที่ดีกับองค์กรแล้ว ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วย
  • หากคนในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นอย่างเต็มที่จะทำให้เขาเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร
     

 

สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน หากองค์กรมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ก็จะยิ่งช่วยทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงาน สามารถทำผลงานให้ออกมาดียิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรแล้ว ยังเป็นปัจจัยที่สามารถดึงดูดความสนใจจากบุคลากรที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรอีกด้วย

 

เส้นทางความก้าวหน้าในสายงานที่ชัดเจน

คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นและต้องการที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากองค์กรสามารถสื่อสารให้พวกเขาเห็นถึงความก้าวหน้าหรือช่องทางการเติบโตในสายงานได้อย่างชัดเจน ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูดพนักงานรุ่นใหม่ให้อยากทำงานกับองค์กรต่อไปได้

 

งบประมาณในการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน

การมีงบประมาณในการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน จะเป็นการแสดงให้พนักงานเห็นว่าองค์กรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีกับองค์กร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาวอีกด้วยเช่นกัน

 

ความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กร

ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินงานในองค์กรราบรื่น เพราะการพูดคุยและประสานงานในแต่ละหน่วยงานล้วนมีผลมาจากความสัมพันธ์ทั้งสิ้น ดังนั้นหากทุกคนในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อประโยชน์ต่อการทำงาน ทำให้พนักงานเกิดความพึงพอใจ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เปิดโอกาสให้ได้แสดงศักยภาพและความคิดเห็นอย่างเต็มที่

การที่พนักงานได้แสดงศักยภาพและออกความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่จะทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้องค์กรได้เห็นถึงมุมมองหรือไอเดียใหม่ ๆ จากพนักงานที่หลากหลาย จนอาจต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : hr, people management, การดูแลพนักงาน, คนทำงาน, การทำงาน, ทรัพยากรบุคคลติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม