HR Advice: เคล็ดลับในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ประสบความสำเร็จ

HR Advice: เคล็ดลับในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ประสบความสำเร็จ
09/01/18   |   12.6k   |  

ความสำเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าพนักงานนั้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงถือเป็นเรื่องสำคัญของทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา ตลอดจนการดูแลบุคลากรให้เป็นไปตามระบบขององค์กร ทำงานได้เต็มศักยภาพ และอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข การบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นเป็นงานที่ต้องใช้หลากหลายทักษะเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรับมือกับปัญหาในทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น JobThai จึงขอนำเสนอเคล็ดลับดีๆ ที่จะช่วยให้การบริหารจัดการประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น

 

 

  • ทำทุกอย่างให้เป็นระเบียบ เพราะงาน HR ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลมหาศาลถ้าเราทำงานอย่างเป็นระบบชัดเจน จะช่วยทำให้เราทำงานได้ง่าย แม้ต้องแก้ไขปัญหาหลายอย่างพร้อมกัน
  • ต้องตัดสินใจอย่างชัดเจน และต้องรีบแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยยึดว่าเราต้องทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายพอใจกับวิธีการแก้ปัญหาได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังต้องพร้อมเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น และต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีมาก ๆ ด้วย
  • ต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุก ๆ คน เพราะ HR เป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่าย

 

 

 

1. จัดทุกอย่างให้เป็นระบบ

สิ่งสำคัญของการบริหารจัดการที่ดีคือการทำงานอย่างเป็นระบบ จัดเก็บข้อมูลทุกอย่างของพนักงานให้เป็นสัดส่วนชัดเจน ง่ายต่อการใช้งาน เพราะหากมีข้อมูลใดหายไปจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ดังนั้นจึงต้องวางแผนการทำงานเป็นอย่างดี เพราะในความเป็นจริงเราอาจต้องรับมือกับปัญหา หรือให้ความช่วยเหลือพนักงานหลายคนในเวลาเดียวกัน หากการวางแผนงานไม่เป็นระบบอาจทำให้เกิดความสับสน และสร้างความผิดพลาดมากขึ้นได้

 

2. ตัดสินใจอย่างชัดเจนเมื่อต้องแก้ปัญหา

หลาย ๆ ครั้งที่การทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่คลุมเครือ มีข้อมูลให้ตัดสินใจไม่เพียงพอทำให้เราจัดการปัญหาของพนักงานได้ยาก แต่ด้วยระยะเวลาที่จำกัดทำให้เกิดแรงกดดันในการตัดสินใจของเรา  ซึ่งเราเองต้องรู้ตัวเองว่า หน้าที่ของเราคือต้องแก้ไขความขัดแย้ง ให้ทั้งฝ่ายนั้นพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้มากที่สุด เราต้องพร้อมที่จะตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วด้วยตัวเอง และขอคำปรึกษาจากเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้เรายังต้องฝึกฝนทักษะการเจรจา เรียนรู้วิธีการจัดการความขัดแย้งเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย โดยมีเป้าหมายคือการอยู่ร่วมกันได้ดีที่สุด

 

3. รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

การดูแลให้พนักงานทำตามกฎระเบียบของบริษัทก็เป็นหน้าที่หนึ่งของฝ่ายบุคคล แต่ถึงอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องหาวิธีการที่จะสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการทำตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กับการสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันอย่างเป็นกันเอง เพราะนั่นจะช่วยให้พนักงานพัฒนาความรู้สึกการมีส่วนร่วมในองค์กร เราจะต้องรับฟังแนวคิด หรือความต้องการเพื่อนำไปพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพราะเมื่อพนักงานมีอิสระที่จะเสนอความคิดเห็น ก็จะช่วยให้การทำงานของพวกเขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมากกว่าที่จะนั่งทำงานของตัวเอง ถูกกดโดนกรอบขององค์กรเพียงอย่างเดียว

 

4. สื่อสารอย่างชัดเจน

ทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน นั้นมีความสำคัญกับคนทำงานในทุก ๆ สาขาอาชีพอยู่แล้ว แต่มีความสำคัญมากขึ้นไปอีกสำหรับฝ่ายบุคคล เพราะสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลแล้ว เราจะต้องมีการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับอยู่ตลอดเวลา และยังต้องเป็นตัวกลางในการสื่อสารไปถึงคนหลาย ๆ กลุ่มในองค์กร ที่อาจจะมีความไม่เข้าใจ หรือขัดแย้งกัน ให้กลับมาเข้าใจกัน ทำงานร่วมกันได้ และเต็มใจที่จะเดินไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และให้ข้อมูลที่ชัดเจนจะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีให้กับทุกคนในองค์กร

 

5. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรทุกคน

อย่างที่กล่าวไปในข้อที่แล้ว งานของฝ่ายบุคคลเป็นงานที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกันกับพนักงานทุกคนในองค์กร รวมถึงต้องเขาไปช่วยในการแก้ไขปัญหาทั้งในระดับตัวพนักงานเอง ไปจนถึงในระดับโครงสร้างขององค์กรเลยทีเดียว ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคลากรทุกคนจึงถือเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับการบริหารจัดการ เพราะถ้าเราสร้างความเคารพและเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในใจพนักงานทุกคน รวมถึงเราแสดงออกถึงการใส่ใจดูแลทุกคนอย่างเต็มที่ ก็จะช่วยให้การดำเนินงานง่ายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องขอความร่วมมือ หรือติดต่อประสานงานต่าง ๆ

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

 

ที่มา: 

www.coursepark.com

www.gethppy.com

tags : การทำงาน, เคล็ดลับการทำงาน, hr, human resource, hr advice, การบริหาร, ทรัพยากรบุคคล, ความสำเร็จติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม