8 ข้อต้องรู้สำหรับผู้บริหารหลังแจกโบนัส

8 ข้อต้องรู้สำหรับผู้บริหารหลังแจกโบนัส
16/07/18   |   15.1k   |  

ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์แบบ ดังนั้นการมีพนักงานดีมีคุณภาพนับเป็นโชคดีขององค์กร ขณะเดียวกันการรักษาพนักงานเหล่านั้นให้อยู่กับบริษัทไปนาน ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทางผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกองค์กรจะทำได้

ซึ่งในช่วงต้นปีนั้นเป็นช่วงที่คนทำงานมักจะยื่นใบลาออก หลังจากได้รับโบนัส JobThai จึงมี 8 เคล็ดลับที่สามารถอุดรอยรั่วและช่วยลดอัตราการลาออกของพนักงานหลังรับโบนัสมาแนะนำ

 

 

  • ให้สวัสดิการที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความใส่ใจและต้องการที่จะดูแลพนักงาน
  • กระจายการจ่ายโบนัสเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตั้งใจทำงานตลอดปี หรือปรับเงินพนักงานที่มีผลงานเป็นกรณีพิเศษ
  • เพิ่มเป้าหมายและความท้าทายในการทำงานให้กับพนักงานด้วยการวาง Career Path ให้ชัด หรือเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายจากความจำเจของงาน รวมถึงหากิจกรรมหรืองานพิเศษให้พนักงานได้ทำเพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
  • ทำความเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน เพื่อให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และองค์กรจะได้สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างตรงจุด และการทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองสำคัญกับองค์กร จะทำให้พนักงานเห็นคุณค่าของตนเองและเกิดแรงบัลดาลใจในการทำงาน

 

 

1. สวัสดิการคือสิ่งสำคัญ

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัสแล้วนั้น สวัสดิการเป็นสิ่งที่บริษัทไม่ควรมองข้ามเนื่องจากเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความใส่ใจและต้องการที่จะดูแลพนักงานให้ดีที่สุด ทั้งยังเป็นหนึ่งการสร้างกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงานอีกด้วย

 

2. กระจายการจ่ายโบนัส

แจกโบนัสปีละ 2 หรือ 3 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างสม่ำเสมอตลอดปี อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนด้านสภาพคล่องทางการเงินให้กับพนักงานมากขึ้นอีกด้วย

 

3. ปรับเงินให้เป็นกรณีพิเศษ

ในกรณีที่พนักงานมีผลงานโดดเด่น การปรับเงินเดือนอาจเป็นหนึ่งกำลังใจให้พนักงานมีแรงจูงใจให้พนักงานอยากทำงานต่อไปเรื่อย ๆ ทั้งยังเป็นหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้พนักงานพัฒนาศักยภาพตัวเอง เพื่อเสริมความเข้มแข็งให้องค์กรได้อีกด้วย

 

4. มีการวาง Career Path ให้พนักงานอย่างชัดเจน

การวางเส้นทางอาชีพให้พนักงานอย่างชัดเจน จะช่วยให้พนักงานรู้สึกมีเป้าหมาย เกิดความท้าทาย และมุ่งมั่นทำงานเพื่อก้าวหน้าต่อไปในการทำงานให้มากที่สุด

 

5. เปิดโอกาสให้พนักงานได้ Rotation

การทำงานในรูปแบบเดิมหรือสายงานเดิม ๆ เป็นเวลานานนั้น อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายจากความจำเจของงาน ดังนั้นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองสิ่งใหม่ ๆ ทั้งในแง่ของการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน หรือหน้าที่รับผิดชอบ จะสร้างความท้าทายและกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการทำงานและอยากที่จะทำงานต่อไปได้

 

6. เข้าถึง Insight ของพนักงาน

เข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของพนักงานควบคู่ไปกับการใกล้ชิดกับพนักงาน ลดช่องว่างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จะทำให้พนักงานรู้สึกได้ถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและองค์กรเองก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างตรงจุด

 

7. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

การหากิจกรรมหรืองานพิเศษให้พนักงานได้ทำเพื่อให้เกิดการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา อาทิ การจัดอบรมเสริมทักษะและความรู้ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน จะทำให้พนักงานได้พัฒนาตนเองตลอดเวลาและเห็นคุณค่าที่จะทำงานกับองค์กรต่อไป

 

8. พนักงานคือปัจจัยความสำเร็จ

การสร้างให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จทั้งในจุดเล็ก ๆ ไปจนถึงความสำเร็จสูงสุดขององค์กร จะทำให้พนักงานเห็นคุณค่าของตนเองที่ได้ทำงานกับองค์นั้น ๆ ก่อให้เกิดแรงบัลดาลใจในการทำงานต่อไปในที่สุด

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

tags : ผู้บริหาร, hr, people management, human resource, โบนัส, ลาออกติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม