home > Career & Tips

Career & Tips

[X Career] เปิดสูตรลับก่อนข้ามสายไปเป็น "Online Writer" อาชีพนักเขียนออนไลน์โดยดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

[X Career] เปิดสูตรลับก่อนข้ามสายไปเป็น "Online Writer" อาชีพนักเขียนออนไลน์โดยดร. กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

หากคุณกำลังอยากเป็นนักเขียน หรือนักเขียนออนไลน์ “Online Writer” วันนี้เราจะพาทุกคนมาล้วงลึกอาชีพนี้กัน

14/01/21   |   18   |   0
Career & Tips

คำถามที่เราจะมัดใจผู้สัมภาษณ์ได้ เพราะเปิดโอกาสให้เรานำเสนอทักษะ และความสนใจที่มีต่อองค์กรและงาน


นอกจากจะทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้เป้าหมายของคุณแล้ว ยังทำให้เขาเห็นด้วยว่าคุณวางแผนอนาคตในระยะยาว


ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้อยากรู้เพียงว่าคุณต้องการความท้าทายอะไรเท่านั้น แต่เขาอยากรู้ว่าจะจัดการมันได้อย่างไรด้วย


คำถามสัมภาษณ์งานที่เด็กจบใหม่เกือบทุกคนต้องโดนถาม เพราะเป็นคำถามที่ผู้สัมภาษณ์งานจะได้ตรวจสอบดูว่าเรามีเป้าหมายในการทำงาน เป็นอย่างไร เหมาะกับเขาไหม


การสัมภาษณ์งานถือเป็นด่านที่เด็กจบใหม่กังวลใจที่สุดในการสมัครงานจนไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นได้ การเตรียมตัวไว้ก่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม