home > Career & Tips

Career & Tips

ทำตัวอย่างไรดีเมื่อต้องร่วมงานกับหัวหน้าที่เด็กกว่า

ทำตัวอย่างไรดีเมื่อต้องร่วมงานกับหัวหน้าที่เด็กกว่า

สำหรับพนักงานที่มีอายุงานมานานอาจจะปรับตัว เมื่อต้องมีหัวหน้าคนใหม่เป็นคนที่อายุยังน้อย และให้การยอมรับหัวหน้าคนใหม่ได้ยาก เราควรจะทำอย่างไรเมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

15/07/16   |   8.1k   |   48
Career & Tips

เตรียมตัวกับการสัมภาษณ์งาน ด้วยวิธีการตอบคำถามที่ HR มักจะถามกับนักศึกษาจบใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการตอบคำถาม และเพิ่มโอกาสที่จะได้ทำงานในองค์กรที่ใฝ่ฝันไว้


อีกหนึ่งคำถามที่หลายคนละเลยเพราะคิดว่าไม่ใช่คำถามสำคัญ จนทำให้เสียโอกาสในการทำความรู้จักบริษัทและงานให้มากขึ้น


คำตอบนี้เป็นการสรุปของข้อดีที่มีและสอดคล้องกับตำแหน่ง พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม


คำถามนี้เปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งการตอบคำถามนี้จะไม่ตอบแค่เขาจะได้อะไรเท่านั้น แต่คุณจะทำสิ่งนั้นๆ ให้เขาได้อย่างไรด้วย


เป็นคำถามที่ต้องการทดสอบว่าคุณรู้จักตัวเองดีแค่ไหน หรือซื่อสัตย์พอหรือไม่ที่จะเปิดเผยจุดอ่อนของตนเอง ซึ่งการเปิดเผยจุดอ่อนของเรานี้อาจะทำคะแนนให้คุณได้อย่างไม่คาดคิด


เป็นคำถามที่นอกจากจะเป็นโอกาสให้เราแสดงจุดแข็งออกมาเพื่อให้โดดเด่นกว่าผู้สมัครงานคนอื่นๆ แล้ว ยังนำเสนอได้ว่าเราเข้าใจตัวเองดีแค่ไหนด้วย


คำถามที่เราจะมัดใจผู้สัมภาษณ์ได้ เพราะเปิดโอกาสให้เรานำเสนอทักษะ และความสนใจที่มีต่อองค์กรและงานนอกจากจะทำให้ผู้สัมภาษณ์รู้เป้าหมายของคุณแล้ว ยังทำให้เขาเห็นด้วยว่าคุณวางแผนอนาคตในระยะยาว


ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้อยากรู้เพียงว่าคุณต้องการความท้าทายอะไรเท่านั้น แต่เขาอยากรู้ว่าจะจัดการมันได้อย่างไรด้วย


คำถามสัมภาษณ์งานที่เด็กจบใหม่เกือบทุกคนต้องโดนถาม เพราะเป็นคำถามที่ผู้สัมภาษณ์งานจะได้ตรวจสอบดูว่าเรามีเป้าหมายในการทำงาน เป็นอย่างไร เหมาะกับเขาไหม


การสัมภาษณ์งานถือเป็นด่านที่เด็กจบใหม่กังวลใจที่สุดในการสมัครงานจนไม่สามารถแสดงศักยภาพที่แท้จริงให้ผู้สัมภาษณ์เห็นได้ การเตรียมตัวไว้ก่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม