เพิ่มโอกาสในการได้งาน ด้วย 10 สิ่งควรทำและไม่ควรทำในการสัมภาษณ์งาน

เพิ่มโอกาสในการได้งาน ด้วย 10 สิ่งควรทำและไม่ควรทำในการสัมภาษณ์งาน
21/03/18   |   13.6k   |  

“แล้วเราถามเรื่องเงินเดือนตอนไหนดี”

นทีถามพี่ของเขาเป็นคำถามสุดท้าย หลังจากนั่งพูดคุยปรึกษาเรื่องการสัมภาษณ์งานกันมานานหลายสิบนาที เพื่อให้เขาเตรียมตัวเองให้พร้อมที่สุดสำหรับการสัมภาษณ์งานครั้งแรกในวันพรุ่งนี้

ทุกวันนี้อัตราการว่างงานของผู้ที่จบอุดมศึกษามีจำนวนหลายแสนคน และในแต่ละปีก็จะมีบัณฑิตจบใหม่อีกจำนวนไม่น้อยเพิ่มเข้ามาอีก ทำให้เกิดการแข่งขันในการสมัครงานค่อนข้างสูง เพื่อให้เราสามารถเอาชนะคนอื่น ๆ ในการสมัครงานได้ สิ่งสำคัญก็คือการเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะในการสัมภาษณ์งาน เพราะการเตรียมตัวที่ดีจะสามารถลดความตื่นเต้นและเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานได้

JobThai จึงได้สรุปข้อควรทำและไม่ควรทำในการสัมภาษณ์งาน เพื่อเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมและเสริมความมั่นใจในการสัมภาษณ์งาน ดังต่อไปนี้

 

 

  • ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลบริษัทที่เราจะสมัคร รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่ต้องการให้เรียบร้อยก่อนไปสัมภาษณ์ทุกครั้ง
  • เตรียมคิดคำถามที่ต้องการถามบริษัทเอาไว้ด้วย ซึ่งควรจะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือบริษัท และไม่ควรถามถึงเรื่องเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
  • ฟังคำถามจากผู้สัมภาษณ์ให้ครบถ้วน แล้วตอบคำถามทุกอย่างอย่างจริงใจ และมีเหตุผลสนับสนุนเสมอ
  • อย่าพูดถึงจุดด้อยของตัวเองมากเกินไป หากถูกถามเรื่องจุดด้อย ก็ให้อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าเราจะพัฒนาและแก้ไขอย่างไร
  • อย่าพูดโกหก หรือตอบรับว่าทำได้ทุกอย่างทั้งที่ไม่สามารถทำได้ เพียงเพราะกลัวจะถูกมองว่าไม่เก่ง ควรพูดด้วยความนอบน้อมและให้เหตุผลไปตามความจริง เพราะการโกหกอาจจะทำความน่าเชื่อถือทั้งหมดของเรา
  • อย่าพาคนอื่นไปรอที่บริษัทขณะสัมภาษณ์ เพราะจะทำให้เราดูไม่มีความรับผิดชอบและไม่มีวุฒิภาวะ

 

สิ่งที่ควรทำในการสัมภาษณ์งาน

1. ศึกษาข้อมูล

เตรียมตัวก่อนการสัมภาษณ์งานด้วยการศึกษาประวัติ รูปแบบกิจการ วัฒนธรรมองค์กร สินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่จะไปสัมภาษณ์ รวมถึงรายละเอียดตำแหน่งงานที่เราจะไปสมัครด้วย เพราะหากเรานำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในขณะสัมภาษณ์งาน อาจจะทำให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าเราสนใจบริษัทและงานในตำแหน่งนั้นจริง ๆ

 

2. ฟังคำถามให้จบ

ไม่ควรพูดแทรกหรือรีบตอบในขณะที่ผู้สัมภาษณ์ยังถามคำถามไม่จบ ควรฟังคำถามจากผู้สัมภาษณ์ให้ครบถ้วน จากนั้นใช้เวลาในการทบทวนคำถาม และคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนตอบ

 

3. มีเหตุผลสนับสนุน

คำถามส่วนมากในการสัมภาษณ์งานมักเป็นคำถามปลายเปิด ดังนั้นเวลาที่จะตอบคำถามใด ๆ ก็ตาม ผู้สมัครควรมีเหตุผลสนับสนุนในคำตอบทุกครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้คำตอบและสร้างความประทับใจในการแสดงทัศนคติกับผู้สัมภาษณ์

 

4. ตอบอย่างจริงใจ

ระหว่างการสัมภาษณ์งาน ควรตอบคำถามด้วยความจริงใจ รวมถึงใส่ความรู้สึกที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในทุก ๆ คำตอบเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์สัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการสมัครงาน

 

5. เตรียมคำถาม

ก่อนจะจบการสัมภาษณ์งาน ผู้สัมภาษณ์มักจะเปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ถามคำถามเสมอ ดังนั้นเราจึงควรเตรียมคิดคำถามที่จะใช้สำหรับถามผู้สัมภาษณ์เอาไว้ การถามคำถามเกี่ยวกับลักษณะการทำงานหรือบรรยากาศการทำงานเป็นคำถามที่สามารถสร้างความประทับใจได้อย่างดี

 

เพิ่มโอกาสในการได้งาน ด้วย 10 สิ่งควรทำและไม่ควรทำในการสัมภาษณ์งาน

 

สิ่งที่ไม่ควรทำในการสัมภาษณ์งาน

1. โกหก

สิ่งต้องห้ามอันดับหนึ่งของการสัมภาษณ์งานคือการโกหก เพราะการโกหกสามารถทำลายความน่าเชื่อถือทั้งหมดในการสัมภาษณ์ครั้งนั้น ซึ่งผู้สัมภาษณ์จะสังเกตได้จากทั้งการแสดงออกทางแววตา และความสัมพันธ์ทางข้อมูลในจดหมายสมัครงาน ประวัติ และคำตอบในระหว่างสัมภาษณ์

 

2. พูดถึงจุดด้อย

ถึงแม้ว่าการสัมภาษณ์เราควรให้ข้อมูลทั้งข้อดีและข้อด้อยของตัวเอง แต่การพูดถึงจุดด้อยของตนมากเกินไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อการสัมภาษณ์งานนัก เพราะจะเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของตนเองและเสียโอกาสในการสร้างความประทับใจแก่ผู้สัมภาษณ์ แต่หากผู้สัมภาษณ์ถามถึงจุดอ่อนของเราขึ้นมา เราก็ต้องบอกจุดอ่อนพร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมไปด้วยว่าเราจะพัฒนาและแก้ไขจุดอ่อนนั้นอย่างไร

 

3. ถามเรื่องเงินเดือนก่อน

ไม่ควรจะถามเรื่องเงินเดือนขณะที่กำลังสัมภาษณ์งาน หรือแม้ในช่วงท้ายที่ผู้สัมภาษณ์ถามว่ามีอะไรจะถามไหมก็ตาม หากผู้สัมภาษณ์เปิดโอกาสให้ถามคำถาม เราก็ควรให้ความสำคัญกับเรื่องหน้าที่ และประสบการณ์ที่จะได้รับมากกว่าเงินค่าตอบแทนในการทำงาน

 

4. ตอบรับทุกกรณี

อย่ารับปากว่าสามารถทำได้ทุกอย่าง ทั้ง ๆ ที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบ หรือไม่ถนัด ด้วยเหตุผลว่ากลัวจะถูกมองว่าไม่เก่ง หรือไม่มีความสามารถมากพอที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ ถ้าหากเรารู้ตัวเองว่าไม่ชอบหรือไม่ถนัดอะไร เราก็ควรหาวิธีพูดด้วยความนอบน้อมและให้เหตุผลไปตามความจริงแทน

 

5. พาคนอื่น ๆ ไปรอที่บริษัท

การพาผู้ปกครอง หรือเพื่อนไปรอที่บริษัทในวันที่เราไปสัมภาษณ์นั้นอาจจะทำให้เราถูกมองว่ายังเป็นเด็กที่ไม่พร้อมจะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน และขาดวุฒิภาวะที่จะรับผิดชอบในหน้าที่การงาน หากจำเป็นต้องพาบุคคลเหล่านั้นมาด้วย ก็ควรให้รออยู่ด้านนอกหรือบริเวณใกล้เคียง

 

อย่างไรก็ตาม ข้อควรทำและไม่ควรทำในการสัมภาษณ์งานดังกล่าวเป็นข้อแนะนำเบื้องต้นที่สามารถลดความประหม่าของผู้สมัครในการสัมภาษณ์งาน และสร้างความประทับใจให้เกิดกับผู้สัมภาษณ์ได้ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ เราต้องแสดงออกถึงความรู้ความสามารถที่เกี่ยวกับงาน บุคลิกภาพ และทัศนคติของเราให้ผู้สัมภาษณ์ได้เห็นด้วย ไม่ว่าจะเป็นไหวพริบ ความคิดริเริ่ม ความกระตือรือร้น ความขยันหมั่นเพียร ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการเรียนรู้งาน รวมถึงจุดมุ่งหมายของชีวิต เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ผู้สัมภาษณ์นำมาใช้ประกอบการพิจารณารับใครสักคนมาร่วมงานด้วยทั้งสิ้น

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

 

tags : career & tips, หางาน, สมัครงาน, สัมภาษณ์งาน, job interview, เคล็ดลับสัมภาษณ์งานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม