สร้าง Networking ในที่ทำงาน หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของผู้นำ

สร้าง Networking ในที่ทำงาน หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของผู้นำ
03/01/19   |   2.2k   |  

การใครคนหนึ่งจะขึ้นเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับที่เล็กที่สุดในองค์กรหรือผู้นำที่อยู่ในระดับสูง นอกจากความสามารถด้านการบริหาร การตลาด และมุมมองอนาคตแล้ว พวกเขายังจำเป็นต้องมีอะไรอีกบ้าง หนึ่งในคำตอบคือ ความสามารถด้านการสร้าง Networking ที่จะช่วยให้การทำงานนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เร็วขึ้นด้วย วันนี้ JobThai จึงของเสนอบทความที่จะช่วยตอบคำถามว่าการสร้าง Networking นั้นมีประโยชน์สำหรับคนที่เป็นผู้นำอย่างไร พร้อมแนะนำวิธีสร้าง Networking ในที่ทำงาน

 

 

  • การสร้าง Networking ในที่ทำงานไม่ใช่แค่ทำความรู้จักกัน แต่ต้องเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  • หน้าที่รับผิดชอบของผู้นำนั้นมีจำนวนมาก การทำให้เป้าหมายสำเร็จจึงต้องอาศัยการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ซึ่งการ Networking จะช่วยให้การประสานงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและง่ายขึ้น
  • สิ่งที่จะได้จากการสร้าง Networking ก็คือจะทำให้เปิดใจสื่อสารกันมากขึ้น รวมถึงเกิดการยอมรับในความแตกต่าง เคารพและไว้ใจซึ่งกันและกัน
  • การสร้างความสัมพันธ์ให้เป็น Networking นั้นควรเริ่มจากศึกษาตัวเองและผู้อื่นก่อนว่าเราสามารถใช้เรื่องใดในการเข้าหาเขาได้บ้าง จากนั้นก็ต้องรับฟังในสิ่งที่ผู้อื่นพูด และทำความเข้าใจหรือให้ความสนใจพวกเขา รวมถึงตระหนักถึงความมีส่วนร่วมของคนที่ทำงานกับเราด้วย

 

 

 

เพื่อนร่วมงานและลูกน้อง... รู้จักกันอยู่แล้วทำไมยังต้อง Networking

การสร้างเครือข่ายในที่ทำงานนั้นไม่ใช่แค่ “รู้จัก” เพื่อนร่วมงานและลูกน้องเท่านั้น แต่เราต้องสร้าง “ความสัมพันธ์ที่ดี” กับด้วยจึงจะเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงพอที่จะเรียกว่า Networking

Networking ในที่ทำงานสำหรับผู้นำมีความสำคัญอย่างมาก เพราะเมื่อขึ้นเป็นผู้นำภาระหน้าที่รับผิดชอบของเราย่อมมากขึ้นตามไปด้วย เมื่อภาระหน้าที่มีมากขึ้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะทำทุกอย่างให้สำเร็จตามเป้าหมายด้วยตัวคนเดียว เราจำเป็นต้องมีลูกน้องและเพื่อนร่วมงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาช่วยทำให้เป้าหมายสำเร็จไปด้วยกัน และพวกเขายังเป็นทางเลือกที่สร้างความอุ่นใจให้กับเราได้ เพราะไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดขึ้นเราจะมีผู้เชี่ยวชาญทุกด้านที่พร้อมจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ทันที นอกจากนี้ Networking ที่ดีจะช่วยให้การประสานงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น และง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ

 

Networking สร้างอะไรได้บ้าง

Networking ช่วยสร้างความไว้ใจ: ความไว้ใจเป็นเหมือนรากฐานของการทำงานร่วมกัน เมื่อเพื่อนร่วมงานมีความเชื่อใจและไว้ใจซึ่งกันและกันจะสร้างพลังให้กับการทำงานร่วมกันได้ดีกว่า เพราะทั้งสองฝ่ายจะกล้าเสนอแนวคิดของตนเอง ที่สำคัญคือไม่ต้องคอยระแวดระวังกลัวจะโดนแทงข้างหลังในเรื่องงานด้วย

Networking ทำให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกัน: เมื่อใดก็ตามที่เรายอมรับใครสักคนหนึ่ง เราจะให้ความเคารพ และให้คุณค่ากับความคิด และคำพูดของเขา ในทางกลับกันเมื่อเราได้รับการยอมรับจากผู้อื่นเราก็จะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกัน

Networking ทำให้เกิดการยอมรับความแตกต่าง: การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนั้นไม่ใช่แค่ยอมรับตัวตนและความคิดเห็นของอีกฝ่าย แต่ต้องยอมรับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้น ทั้งในมุมที่เห็นตรงกันและมุมที่ขัดแย้งกัน เช่น เมื่อลูกน้องเสนอแนวทางการทำงานที่แตกต่างจากสิ่งที่เราคิดไว้ควรใช้เวลาเพื่อตรึกตรองแนวทางดังกล่าวและตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เรามีอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธทันทีเพียงเพราะแนวทางเหล่านั้นไม่ตรงกับแนวทางของเรา

Networking ทำให้เปิดใจสื่อสารกันมากขึ้น: ในการทำงานร่วมกับคนหลายคน การสื่อสารเป็นสิ่งที่เราทำตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมล การคุยโทรศัพท์ รวมถึงการสนทนาซึ่งหน้าด้วย การสร้าง Networking ที่ดีจะช่วยให้เราและเพื่อนร่วมงานเปิดใจสนทนากัน ทั้งที่เกี่ยวกับงานและเรื่องราวต่าง ๆ รอบตัว สิ่งนี้จะช่วยสร้างความสนิทสนม และความสนิทสนมนี้จะทำให้ Networking แข็งแรงมากขึ้น

 

ขั้นตอนสร้างความสัมพันธ์ให้เป็น Networking

1. ศึกษาตนเองและผู้อื่น

ก่อนที่จะทำความรู้จักกับใครนั้นเราควรศึกษาตนเองและอีกฝ่ายว่าเขาเป็นคนอย่างไร ใช้เรื่องใดในการเข้าหาเขาได้บ้าง เช่น ชวนคุยเรื่องออกกำลังกายหากรู้ว่าต่างก็ชอบการออกกำลังกายประเภทเดียวกัน หรือถ้าเรามีลักษณะที่ไม่เป็นมิตรอาจจะต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าไปทักทายเขาก่อนเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราอยากทำความรู้จักกับเขานอกจากนี้ก็ควรดู “ทิศทางลม” ของสังคมที่เราอยากเข้าไปทำความรู้จักด้วย เช่น หากเราเป็นผู้นำที่เพิ่งก้าวเข้าไปดูแลทีมที่คนในทีมได้ทำงานร่วมกันมาแล้วระยะหนึ่ง เราอาจต้องชวนพวกเขาพูดคุยเพื่อดูลักษณะท่าทางของแต่ละคนว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานในทีมเป็นอย่างไร หรือในทีมมีคนที่เป็นเหมือนผู้นำทางความคิดหรือไม่ หากมีการเข้าหาผู้นำทางความคิดก็จะทำให้คนในทีมยอมรับได้ง่ายขึ้น

 

2. ฟังในสิ่งที่ผู้อื่นพูด

การจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ต้องเริ่มจากการยอมรับฟังในสิ่งที่ผู้อื่นพูดเสมอและจับใจความในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะสื่อให้ได้ โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อแสดงออกว่าเราให้ความสำคัญกับคำพูด หรือความต้องการของเพื่อนร่วมงาน สิ่งเหล่านี้จะค่อย ๆ ก่อตัวเป็นความชื่นชมที่ผู้อื่นมีต่อตัวเรา

 

3. ทำความเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นทำหรือให้ความสนใจ

ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ดีคือการมองผู้อื่นอย่างเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระทำหรือความคิดเห็น เมื่อเราเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พูดแล้ว อย่าลืมที่จะพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เพื่อนร่วมงานเลือกทำหรือเลือกเสนอความคิดเห็นด้วยว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ในบางครั้งเราอาจจะต้องลงไปเรียนรู้สิ่งที่เขาเสนอมาเพื่อทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพราะหากเห็นช่องว่างที่อาจเกิดความผิดพลาด เราก็จะบอกเขาได้อย่างคนที่เข้าใจในเรื่องราวนั้นจริง ๆ ไม่ใช่การปฏิเสธแนวคิดของเขาเพียงเพราะเราไม่เคยสัมผัสมาก่อน

 

4. ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของผู้อื่น

ในโลกของการทำงานไม่มีใครที่ทำงานแล้วไม่ต้องการผลตอบแทน ไม่ว่าผลตอบแทนนั้นจะมาในรูปแบบใดก็ตาม ดังนั้นเมื่อเราเป็นผู้นำที่ต้องทำงานกับผู้คนจำนวนมากในหลากหลายระดับ อย่าลืมให้เครดิตกับผู้ที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จด้วย อาจเป็นการฉลองให้กับทีมงานหลังงานชิ้นใหญ่ผ่านพ้นไป หรือชื่นชมพวกเขาให้ผู้อื่นฟัง สิ่งเหล่านี้จะแสดงให้คนที่ทำงานร่วมกับเราอย่างหนักเห็นว่าการกระทำของพวกเขาได้รับการยอมรับ

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

 

ที่มา:

leadonpurposeblog.com

mindtools.com

tags : career & tips, การทำงาน, ผู้นำ, หัวหน้า, เคล็ดลับการทำงาน, การสร้าง networking, เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ, แนวคิดในการทำงานติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม