ขั้นตอนที่ควรใช้เมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ

18/03/22   |   43.2k   |  

 

 • ก่อนที่จะตัดสินใจ ควรทำความเข้าใจเรื่องที่ต้องตัดสินใจ และพิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวข้องก่อน ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลที่มี ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ระยะเวลา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
 • ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ ดังนั้นเราต้องรู้ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และยังขาดข้อมูลส่วนไหนบ้าง และหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากที่สุด
 • ระดมความคิดร่วมกับทีมหรือคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อคิดหาทางเลือกที่หลากหลายและแตกต่าง จากนั้นก็จำลองสถานการณ์ว่าทางเลือกแต่ละทางจะมีผลลัพธ์หรือปัญหาอย่างไรบ้าง แล้วเลือกทางที่ดีที่สุด
 • หากต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่เร่งด่วน ก็ให้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย แล้วใช้ประสบการณ์และสัญชาตญาณช่วยประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด

 

 

JobThai Mobile Application สมัครงานง่าย ได้งานเร็ว

iOS

Android

Huawei AppGallery

ในชีวิตของเราทุกคนมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมากมาย ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเราอาจใช้อารมณ์และสัญชาตญาณเข้ามาตัดสินใจได้ แต่พอเป็นเรื่องงานแล้ว ผลของการตัดสินใจของเราอาจส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย ยิ่งถ้าเราทำงานอยู่ในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง อาจต้องเจอสถานการณ์ซับซ้อนในการตัดสินใจที่เกี่ยวโยงกับคนอีกหลายกลุ่ม ทั้งลูกค้า ผู้บริหาร ทีมงาน แผนกอื่น ๆ โดยที่มีผลประโยชน์ขององค์กรเป็นเป้าหมายสูงสุด ดังนั้น JobThai จึงรวบรวม 5 ขั้นตอนที่ควรใช้เพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และทำให้การตัดสินใจนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

5 ขั้นตอนที่ควรทำเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ

 

1. ทำความเข้าใจกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจ และพิจารณาตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจนั้น

เราต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ให้ดีก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจคืออะไร เมื่อรู้เป้าหมายชัดแล้วก็พิจารณาต่อถึงตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจเรื่องงานนั้นบางครั้งก็ซับซ้อน และมีผลกระทบต่อหลายฝ่าย ซึ่งตัวแปรสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาคือ

 • ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ถูกต้องและมีเพียงพอไหม
 • ต้องตัดสินใจร่วมกับใครหรือไม่ อำนาจการตัดสินใจของเรามีขอบเขตแค่ไหน
 • ใครบ้างที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของเรา
 • มีเวลาแค่ไหน ต้องตัดสินใจเมื่อไหร่

 

2. หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

หลังจากนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องหาข้อมูลเพื่อมาประกอบการตัดสินใจ มีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องใช้ ยังขาดข้อมูลอะไรบ้าง และจะหาข้อมูลเหล่านั้นได้จากที่ไหน หลายองค์กรจะให้น้ำหนักกับข้อมูลเป็นพิเศษ เพราะข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลว ข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้อง และรวดเร็ว จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้พวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องก็อาจทำให้การตัดสินใจของเราผิดพลาดได้เช่นกัน

 

3. หาทางเลือกที่หลากหลาย

หลายคนรีบด่วนตัดสินใจเพราคิดว่าเจอทางเลือกที่ดีแล้ว ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เร่งรีบ ทำให้พลาดโอกาสที่จะเจอทางเลือกอื่นที่อาจจะดีกว่าไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นเราควรจะทำงานร่วมกับทีม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อช่วยกันระดมความคิดหาทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้เราได้เห็นปัญหาและแนวคิดในมุมมองที่แตกต่างด้วย

 

4. ประเมินและพิจารณาถึงความน่าจะเป็นของผลลัพธ์

ขั้นตอนนี้เหมือนเป็นการจำลองสถานการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบว่าแต่ละทางเลือกนั้นจะให้ผลลัพธ์ความน่าจะเป็นอย่างไร โดยที่เราต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง  อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงที่ต้องระวัง ต้นทุนที่ต้องใช้ รวมถึงเวลาว่ามีเพียงพอหรือไม่ 

 

5. เลือกสิ่งที่ดีที่สุด

เมื่อเราได้เห็นความน่าจะเป็นของทุกทางเลือกแล้วที่เหลือก็คือเลือกวิธีที่ดีที่สุด จากนั้นสื่อสารให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้ว่าอะไรคือเหตุผลที่เราเลือกวิธีนี้และชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่จะได้ ซึ่งเราอาจจะต้องเจอกับคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่บ้าง แต่จำไว้ว่าข้อมูลสนับสนุนที่มากพอ และความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้การตัดสินใจดูมีน้ำหนักและได้รับการสนับสนุนจากทุกคนในท้ายที่สุด

 

สาเหตุสำคัญที่จะทำให้การตัดสินใจของเราผิดพลาดอยู่เสมอ

 

ถ้าต้องตัดสินใจในสถานการณ์เร่งด่วนควรทำอย่างไร

สิ่งที่เราควรทำคือ มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เรื่องอื่นให้เป็นเรื่องรอง หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ประสบการณ์และสัญชาตญาณบอกว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด หลายครั้งผู้บริหารระดับสูงก็จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ ซึ่งการเอาตัวรอดได้ดีในสถานการณ์เร่งด่วนนั้น ต้องสั่งสมประสบการณ์ และหมั่นประเมินตัวเองเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจอยู่เสมอด้วย

 

การประเมินตัวเองทำได้ง่าย ๆ โดยใช้วิธีตั้งคำถามกับตัวเองว่า

 • การตัดสินใจเรื่องสำคัญครั้งล่าสุดเราทำได้ดีแค่ไหน? จุดไหนที่ต้องปรับปรุง? ตรงไหนที่ทำได้ดีบ้าง?
 • การตัดสินใจที่ดีที่สุดของเราคืออะไร? อะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การตัดสินใจนั้นประสบความสำเร็จ?
 • การตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดของเราคืออะไร? อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้การตัดสินใจครั้งนั้นล้มเหลว?

 

การประเมินตัวเองจะช่วยให้รู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงข้อผิดพลาดในอดีต ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้การตัดสินใจในอนาคตของเราเป็นระบบและแม่นยำในเวลาที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วย

 

การตัดสินใจถือเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิตและการทำงาน และถือเป็นบทบาทที่สำคัญของผู้นำหรือผู้บริหารว่าจะนำพาองค์กรก้าวหน้าและอยู่รอดหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่จะตัดสินใจจึงควรหาข้อมูลให้มากและมีกระบวนการที่ดีให้การตัดสินใจ ตลอดจนตระหนักถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการตัดสินใจผิดพลาด หากคิดและมองทุกอย่างรอบด้านแล้วการตัดสินใจก็จะเกิดผลดีและเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

ฝากประวัติเพื่อหางานที่ใช่ได้ ที่นี่

 

 
JobThai Official Group
Public group · 300,000 members
Join Group
 

 

บทความเดิมได้ถูกเผยแพร่ในวันที่ 17 ธันวาคม 2018 และได้รับการอัปเดตโดยทีมงาน JobThai

 

ที่มา:

mindtools.com

businessnewsdaily.com

the-happy-manager.com

tags : career & tips, การตัดสินใจ, คนทำงาน, เคล็ดลับสำหรับคนทำงาน, เคล็ดลับการทำงาน, การทำงาน, jobthaiติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม