ขั้นตอนการตัดสินใจ ที่ควรใช้เมื่อเจอสถานการณ์ที่สำคัญ

ขั้นตอนการตัดสินใจ ที่ควรใช้เมื่อเจอสถานการณ์ที่สำคัญ
10/01/19   |   3.3k   |  

ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมากมาย ซึ่งถ้าเป็นการตัดสินใจเรื่องส่วนตัวเราก็อาจใช้อารมณ์และสัญชาตญาณเข้ามาเกี่ยวข้องได้ แต่พอเป็นเรื่องงานแล้วคงจะทำแบบนั้นไม่ได้เพราะผลของการตัดสินใจของเราจะส่งผลกระทบต่อหลายฝ่าย ยิ่งถ้าเราทำงานอยู่ในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูงก็จะต้องเจอกับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น การตัดสินใจต้องเกี่ยวโยงกับคนอีกหลายกลุ่ม ทั้งลูกค้า ผู้บริหาร ทีมงาน แผนกอื่น ๆ โดยที่มีผลประโยชน์ขององค์กรเป็นเป้าหมายสูงสุด

JobThai เชื่อว่าการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานนั้นควรจะต้องผ่านการพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ และต้องทำอย่างเป็นระบบเราจึงรวบรวม 5 ขั้นตอนสำคัญที่ควรทำให้ครบทุกข้อเพื่อลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และทำให้การตัดสินใจนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

 

 • ก่อนที่จะตัดสินใจ ควรทำความเข้าใจเรื่องที่ต้องตัดสินใจ และพิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวข้องก่อน ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลที่มี ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ระยะเวลา และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
 • ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ ดังนั้นเราต้องรู้ว่าข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการประกอบการตัดสินใจ และยังขาดข้อมูลส่วนไหนบ้าง และหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากที่สุด
 • ระดมความคิดร่วมกับทีมหรือคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อคิดหาทางเลือกที่หลากหลายและแตกต่าง จากนั้นก็จำลองสถานการณ์ว่าทางเลือกแต่ละทางจะมีผลลัพธ์หรือปัญหาอย่างไรบ้าง แล้วเลือกทางที่ดีที่สุด
 • หากต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่เร่งด่วน ก็ให้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย แล้วใช้ประสบการณ์และสัญชาตญาณช่วยประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด

 

 

5 ขั้นตอนที่ควรทำทุกครั้ง ที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ

 

1. ทำความเข้าใจในเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ พร้อมทั้งพิจารณาถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้อง

ก่อนที่จะทำการตัดสินใจเรื่องสำคัญเราต้องทำความเข้าใจสถานการณ์ให้ดีเสียก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจคืออะไร เมื่อรู้เป้าหมายชัดแล้วก็พิจารณาต่อถึงตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจ เพราะการตัดสินใจในเรื่องงานนั้นบางครั้งก็ซับซ้อน และมีผลกระทบต่อหลายฝ่าย ซึ่งตัวแปรสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาคือ 

 • ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ถูกต้องและมีเพียงพอไหม
 • ผู้ร่วมตัดสินใจ ต้องตัดสินใจร่วมกับใครหรือไม่ อำนาจการตัดสินใจของเรามีขอบเขตแค่ไหน
 • ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ มีใครบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของเรา
 • เวลา รีบด่วนขนาดไหน ต้องตัดสินใจเมื่อไหร่

 

2. หาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ

หลังจากที่เราเข้าใจสถานการณ์ดีแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องหาข้อมูลเพื่อมาประกอบการตัดสินใจ เราก็ต้องรู้ก่อนว่ามีอะไรบ้างที่จำเป็นต้องใช้ หลังจากนั้นดูว่ายังขาดข้อมูลอะไรบ้าง และจะหาข้อมูลเหล่านั้นได้จากที่ไหน หลายองค์กรจะให้น้ำหนักกับข้อมูลเป็นพิเศษ เพราะข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลว ข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้อง และรวดเร็ว จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้พวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้ แต่ถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องก็อาจทำให้การตัดสินใจของเราผิดพลาดได้เช่นกัน

 

3. สร้างทางเลือกที่หลากหลาย

หลายคนเวลาเจอทางเลือกที่คิดว่าดีแล้วก็รีบด่วนตัดสินใจ ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่เร่งรีบ ทำให้พลาดโอกาสที่จะเจอทางเลือกอื่นที่อาจจะดีกว่าไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นเราควรจะทำงานร่วมกับทีม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน เพื่อช่วยกันระดมความคิดหาทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้เราได้เห็นปัญหาและแนวคิดในมุมมองที่แตกต่างด้วย

 

4. ประเมินแต่ละทางเลือก และพิจารณาถึงความน่าจะเป็นของผลลัพธ์

ขั้นตอนนี้เหมือนเป็นการจำลองสถานการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบว่าแต่ละทางเลือกนั้นจะให้ผลลัพธ์ความน่าจะเป็นอย่างไร โดยที่เราต้องพิจารณาถึงข้อดีข้อเสีย ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง  อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ความเสี่ยงที่ต้องระวัง ต้นทุนที่ต้องใช้ รวมถึงเวลาว่ามีเพียงพอหรือไม่  

 

5. เลือกสิ่งที่ดีที่สุด

เมื่อเราได้เห็นความน่าจะเป็นของทุกทางเลือกแล้วที่เหลือก็คือเลือกวิธีที่ดีที่สุด หลังจากนั้นสื่อสารให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบว่าอะไรคือเหตุผลที่คุณเลือกวิธีนี้และชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่จะได้ ซึ่งเราอาจจะต้องเจอกับคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่บ้าง แต่จำไว้ว่าข้อมูลสนับสนุนที่มากพอ และความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจะช่วยให้การตัดสินใจดูมีน้ำหนักและได้รับการสนับสนุนจากทุกคนในท้ายที่สุด

 

ถ้าต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่เร่งด่วนควรต้องทำอย่างไร

ในชีวิตจริงอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่เร่งด่วนมากจนไม่สามารถทำตามขั้นตอนเบื้องต้นได้ ซึ่งถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์นั้นจริง ๆ สิ่งที่ควรทำคือ มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เรื่องอื่นให้ถือเป็นเรื่องรอง หลังจากนั้นก็ปล่อยให้ประสบการณ์และสัญชาตญาณช่วยประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด หลายครั้งผู้บริหารระดับสูงก็จำเป็นต้องใช้วิธีนี้ ซึ่งการที่จะเอาตัวรอดได้ดีในสถานการณ์เร่งด่วนนั้น นอกจากจะต้องสั่งสมประสบการณ์มานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว พวกเขายังต้องหมั่นประเมินตัวเองเพื่อพัฒนาความสามารถในการตัดสินใจอยู่เสมอด้วย

 

การประเมินตัวเองสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยใช้วิธีตั้งคำถามกับตัวเองว่า

 • การตัดสินใจเรื่องสำคัญครั้งล่าสุดเราทำได้ดีแค่ไหน? จุดไหนที่ต้องปรับปรุง? ตรงไหนที่ทำได้ดีบ้าง?
 • การตัดสินใจที่ดีที่สุดของคุณคืออะไร? อะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้การตัดสินใจนั้นประสบความสำเร็จ?
 • การตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดของคุณคืออะไร? อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้การตัดสินใจครั้งนั้นล้มเหลว?

การประเมินตัวเองจะช่วยให้รู้ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงข้อผิดพลาดในอดีต ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะช่วยให้การตัดสินใจในอนาคตของคุณเป็นระบบและแม่นยำในเวลาที่รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมด้วย

 

 

JobThai มี Line แล้วนะคะ

ติดตามสาระความรู้สำหรับคนทำงาน ที่ย่อยง่าย อ่านสนุก และพูดคุยทุกแง่มุมเกี่ยวกับการทำงานอย่างใกล้ชิดที่

เพิ่มเพื่อน

 

 

ที่มา:

mindtools.com

businessnewsdaily.com

the-happy-manager.com

tags : career & tips, การตัดสินใจ, คนทำงาน, เคล็ดลับสำหรับคนทำงาน, เคล็ดลับการทำงาน, การทำงาน, jobthaiติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม